ผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ยื่นหนังสือให้ทางจังหวัดช่วยเหลือหลังมีรถนอกพื้นที่เริ่มเข้ามาวิ่งบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ยื่นหนังสือให้ทางจังหวัดช่วยเหลือหลังมีรถนอกพื้นที่เริ่มเข้ามาวิ่งบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายไมตรี ขวัญยืน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต นายชนวีร์ เอกเตียวสกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการรถบัส 30 พร้อมด้วยสมาชิกเข้ายื่นหนังสือให้ทางจังหวัดให้การช่วยเหลือกรณีที่ขณะนี้มีการนำรถนอกพื้นที่มาบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตได้ทำความเดือดร้อนเนื่องจากมีต้นทุนสูงกว่ารถนอกพื้นที่

นายไมตรี กล่าวว่า สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ทะเบียนสมาคมเลขที่ 2/2563 ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรถ 30 จังหวัดภูเก็ด (รถรับจ้างไม่ประจำทางป้ายเหลือง) ทั้งรถบัส รถตู้ รถตุ๊กๆ กว่า 300 คันเพื่อพัฒนา ส่งเสริม ตลอดจนช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบกรรถรับจ้างไม่ประจำทางจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVD-19 ช่วงตันปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ดได้หยุดชะงัก และเริ่มมีสัญญานในทางที่ดีกลับคืนมาตามลำดับ ถึงแม้จะยังไม่เท่าช่วงก่อนเกิดการระบาดก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส หลายรายต้องเลิกกิจการและหลายรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้และเมื่อสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลาย ก็เริ่มมีนายทุนจากนอกพื้นที่ทยอยนำรถเข้ามาให้บริการรับนักท่องเหี่ยวเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่กำลังจะลืมตาอ้าปากกลับมาทำงานอีกครั้ง

ทางสมาคมฯ ได้หารือกันแล้วเห็นตรงกันว่า ขอความกรุณาและความเมตตาจากภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการคนภูเก็ต หรือสงวนสิทธิเท่าที่สามารถพึงกระทำได้ในฐานะที่เป็นประชาชนคนภูเก็ตเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้มีงานทำประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัว

นายอานุภาพ กล่าวว่า หลังจากนี้ก็จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Subscribe