ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวทางทะเลภูเก็ต วอนรัฐเร่งพยุงราคาน้ำมันหลังน้ำมันขึ้นราคาต่อเนื่อง

นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ผู้บริหารนิกรมารีนกรุ๊ปกล่าวถีงผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำ ในฐานะผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน หลังราคาน้ำมันโลกมีการขยับตัวขึ้นสูงขึ้นตามลำดับว่า ธุรกิจของเรามีการใช้เรือเป็นหลักในการประกอบการ ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีการขยับตัวขึ้นสูงมีผลกระทบเป็นอย่างมาก ในอดีตเราคำนวณต้นทุนราคาน้ำมันไว้ที่ลิตรละกว่า 20 บาท แต่ขณะนี้มีการปรับขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว ทำให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้น แต่เราไม่สามารถปรับราคาให้นักท่องเที่ยวจ่ายเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสถานการณ์ในป้จจุบันของเราถือว่าเศรษฐกิจยังคงย่ำแย่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เงินที่นักท่องเที่ยวจะมาจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยวก็ลดลง ทำให้เราไม่สามารถทำราคาทัวร์ท่องเที่ยวได้สูง เพราะถ้าราคาสูงจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

“วันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เราไม่สามารถปรับราคาบริการได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ถ้าปรับราคาขึ้น รับรองไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอย่างแน่ จึงวิงวอนรัฐบาลช่วยประคองราคาน้ำมันหรือช่วยผู้ประกอบการในส่วนใดๆก็ได้ที่ไม่ให้ราคาน้ำมันขยับราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการทางทะเลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ต่อ”นางวิรินทร์ตรา กล่าว