ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศ เฮ! กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พศ. 2566 ประกาศใช้ในราชกิจจาแล้ว

ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศ เฮ! กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พศ. 2566 ประกาศใช้ในราชกิจจาแล้ว ตั้งแต่ 20 มิ.ย.นี้ ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ผู้ประกอบการตัวเล็กเดินต่อได้

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ SME Restart นำโดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมนาโครงการ SME Restart ปี 2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะ Upskill – Reskill เพื่อการพัฒนายกระดับทักษะที่มีของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเสริมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ

พร้อมแถลงข่าวดีกับ SMEs ขนาดเล็ก ผู้ประกอบการบูติกโฮเทลทั่วประเทศ การประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พศ. 2566 ในราชกิจจา ลงนามบังคับใช้โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก โดยมี นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ เป็นประธาน เพื่อร่วมกับทางภาครัฐแก้ไขพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเป็น SMEs ขนาดเล็กที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งวันนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการบูติกโฮเทลทั่วประเทศ ที่กฎกระทรวงโยธา ฉบับแก้ไข ได้ลงนามบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศ มีโอกาสเข้าเกณฑ์ขอรับใบอนุญาตโรงแรมได้มากขึ้น และยังคงเล็งเห็นความสำคัญของโครงสร้างอาคารที่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงปลอดภัย ตามเกณฑ์ที่พึงมี

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก ได้เข้าพบ ท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และได้รับการติดต่อจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวจะผ่านมติครม. และผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ กฤษฎีกา ตามลำดับต่อไป

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผย เร็วๆนี้ยังจะมีข่าวดีให้โรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กฎกระทรวงที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ของกรมการปกครอง จะมีการแก้ไขปรับปรุงขยาย ห้องพักจาก 4 ห้องไม่เกิน 20 คน เป็น 8 ห้อง ไม่เกิน 30 คน และกฎกระทรวงโยธา ครอบคลุมไปถึงที่พักอื่นๆเช่น แพ เต็น กระโจม ให้เข้าเกณฑ์ขอใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมติครม.เห็นชอบแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฏีกา หากเห็นชอบกฎหมายฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมขนาดเล็กคงจะประกาศใช้ได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการเองหากเข้าเกณฑ์ได้รับใบอนุญาตจะสามารถขอเงินทุนขยายปรับปรุงกิจการ ต่อยอดธุรกิจเพิ่มเม็ดเงินลุงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป

Subscribe