ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีม ประเทศไทยและทีมภูเก็ตจัดงาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony”

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีม ประเทศไทยและทีมภูเก็ตจัดงาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony” นำเมนูอาหารท้องถิ่นจากจังหวัดภูเก็ตนำเสนอความโด่ดเด่นและหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ UNESCO ประกาศให้เป็น UNESCO Creative City of Gastronomy พร้อมขอรับเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆในการโหวตให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo วาระปี 2027/2028

นายณรงค์ วุ่นชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว
ในงาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony” ซึ่งจัดขึ้นที่ Fluctuart, Paris ว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน Phuket Reception “Touching the sense of harmony” งานในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น แต่เป็นความภาคภูมิใจและปีติยินดีของชาวภูเก็ตที่เราได้มีโอกาสนำเสนอศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศในฐานะการเป็นบ้านหลังที่ 2 ของคนทั่วโลกในการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เดินทางเข้าถึงได้ง่ายโดยเที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตกว่า 120 เที่ยวต่อวัน จาก 63 เมืองทั่วโลก และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ ความโด่ดเด่นและหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยได้รับการประกาศรับรองจาก UNESCO ให้เป็น UNESCO Creative City
of Gastronomy แห่งแรกของอาเซียน ซึ่งในวันนี้ได้จัดเตรียมให้ทุกท่านจะลองชิมอาหารท้องถิ่นกัน

ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expoวาระปี 2027/2028 เป็นความตั้งใจของทุกกาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลางเรามุ่งหวังว่าหากเราได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้เราจะเป็นเวทีระดับโลกที่จะเป็นโอกาสของทุกประเทศ ประชากรโลกทุกคนที่จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความร่วมมือกันในระยะยาวมุ่งพัฒนาและแบ่งปันความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ประเทศไทยของเรานำเสนอคือ Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity

ดังนั้นจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอรับเสียงสนับสนุนจากทุกท่านในการโหวตให้ประเทศไทย ผมได้ผลักดันการเสนอตัวในครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา และผมจะเกษียณอายุราชการในอีกไปกี่เดือนข้างหน้า ผมเชื่อว่าทุกเสียงที่สนับสนุนเมืองเล็ก ๆ ในการกดโหวตเบอร์ 2 Phuket, Thailand ของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสานต่อเจตนารมณ์คนรุ่นปัจจุบัน และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง สะท้อนความต้องการของคนทั่วโลก ดังนั้น เสียงของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งเสียงของท่านจะเป็นเสียงแห่งความเปลี่ยนแปลง เป็นเสียงที่สร้างโอกาสให้กับประเทศกำลังพัฒนา เป็นเสียงที่จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป”

Subscribe