ผู้ว่าฯ ททท.หารือแนวทางรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรงโดยไม่มีการกักตัว

ที่ห้อง ประชุมอันดามัน โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรง และสามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) กล่าวว่า การประชุมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตามที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศ โดยเลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องก่อนจะขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ ต่อไป “จากผลการสำรวจตลาดพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตแต่ทางจังหวัดต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นทางจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 1 แสนโดสในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มดังกล่าวทราบว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมและวางแผนในการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากได้รับวัคซีนดังกล่าวมาแล้ว  นอกจากนี้ในส่วนของภาคเอกชนได้มีการขอให้รัฐบาลสนับสนุนวัคซีนจำนวนเก้าแสนโดส เพื่อใช้ฉีดให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องประสานกับทางรัฐบาลในการขอวัคซีนในล๊อตต่อไป เพื่อนำมาฉีดให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป”นายยุทธศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากนโยบายของ ศบค. ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะไม่กักตัวในบางพื้นที่มาทำเป็นต้นแบบในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว จึงเป็นที่มาของภูเก็ตโมเดล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าได้โยไม่ต้องกักตัวเมื่อได้รับวัคซีนทั้งเข็มที่สองแล้ว หรือบางประเทศแค่เข็มเดียว และ เพื่อให้รัฐบาลมีความมั่นใจว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยหรือภูเก็ต ในช่วงเวลาที่กำหนดต่อไปนั้น มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ ททท. ได้มอบหมายให้สำนักงานทั้ง 29 แห่งทำการสำรวจ และในวันที่ 20-22 มีนาคมที่ผ่านมา  ได้ทำแบบสำรวจจำนวน 17,000 กว่าตัวอย่าง ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 4,518 รายเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งผลสำรวจสำหรับตลาดระยะไกล คือ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของทุกตลาด โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และจะเลือกเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และต้องไม่มีการกักตัว ในส่วนของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของตลาดระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย พัทยา เชียงใหม่ กระบี่ หัวหิน ตามลำดับขณะที่ตลาดระยะใกล้ ประเทศไทยก็เป็นอันดับหนึ่งในทุกตลาดเช่นกัน สรุปคือทุกตลาดต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปี 2564 มากกว่าปี 2565 โดยเงื่อนไขสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนแล้ว และต้องไม่มีการกักตัว ในขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลวางไว้ต่อไปด้วย

Subscribe