ผู้ว่าฯ ภูเก็ตเผยหลังเปิดคอลเซ็นเตอร์ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย และยูเครน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตเผยหลังเปิดคอลเซ็นเตอร์ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย และยูเครน มีการสอบถามเรื่องการต่อวีซ่าที่จะหมดอายุ และการจัดหาที่พักราคาพิเศษ รวมถึงปัญหาเที่ยวบินและการที่ไม่สามารถกดเงินได้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซีย-ยูเครน ที่ตกค้างอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักต่างๆ ได้บูรณาการความร่วมมือกันในการเข้ามาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามสมควรแต่ละกรณีไป จากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่อยู่ในภูเก็ตมีจำนวน 2,269 คน และยูเครน 94 คน โดยยังมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาต่อเนื่อง

​“มีรายงานว่า จากการเปิดคอลเซ็นเตอร์ สำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย และยูเครน ได้มีการสอบถามเรื่องการต่อวีซ่าที่จะหมดอายุ การจัดหาที่พักราคาพิเศษปัญหาเที่ยวบินและการที่ไม่สามารถกดเงินได้ โดยในส่วนของการต่อวีซ่ากลุ่มนี้ ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตได้มีตั้งแผนกเพื่อให้บริการกลุ่มนี้โดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังประสานกับกงสุลรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทยในการช่วยเหลือพลเมืองของเขาด้วย”

​นายณรงค์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ นั้น แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤต แต่เราจะทำให้เกิดโอกาสได้อย่างไร นั่นคือ การดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้ดีที่สุด ส่วนการจัดหาที่พักราคาพิเศษ กรณีมีปัญหาเรื่องเงิน โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการได้ดูแลอยู่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการลดราคาค่าที่พักในระหว่างรอเดินทางกลับ เพื่อสร้างความประทับใจ และเขาจะได้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก หรือกลับไปบอกต่อถึงความมีน้ำใจของคนไทยและคนภูเก็ต