ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำทีมเสนอแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีหลายมาตรการที่ต้องปรับปรุงให้มีจุดอ่อนน้อยที่สุด ก่อนเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ทีมโฆษก ศบค. แถลงถึงความคืบหน้าแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ภายหลังการประชุมหารือร่วมระหว่าง ศบค.ชุดเล็ก กับทีมภูเก็ต ซึ่งนำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้ได้มีการนำเสนอแผนภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแผนภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์นั้น ศบศ.ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา และมีการนำเสนอ ครม.รับทราบมติในวันเดียวกัน และในเดือน มิ.ย.นี้ ได้มีการนำเสนอหารือคณะกรรมการโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งคณะกรรมการวิชาการ ที่ประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์จากหลากหลายวิชาชีพ

โดยในส่วนของการจัดการรายละเอียดของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานั้น ทางจังหวัดภูเก็ตได้รายงานว่า จะมีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง มีการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวว่าจริงหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนที่ถูกต้อง มีการจองโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus+ และกระทรวงการต่างประเทศจะมีการตรวจสอบการฉีดวัคซีนก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ และนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีผลภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

นอกจากนี้ ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้รายงานถึงการจัดการเที่ยวบินที่จะบินเข้ามาภูเก็ต ไม่ให้เกิดความแออัดให้มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อมาถึงจะต้องผ่านพิธีการทาง ตม. ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรค มีการติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัว และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันแรกที่มาถึงด้วยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน (day 0) ก่อนที่จะขึ้นรถไปยังโรงแรม ซึ่งจะต้องเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้นโดยนักท่องเที่ยวจะต้องพักในภูเก็ตเป็นเวลา 14 คืน และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถเดินทางออกนอกเกาะภูเก็ตได้ และจะต้องมีการตรวจหาเชื้อเพิ่มอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 6-7 และ 12-13 ส่วนกรณีจะเดินทางกลับประเทศก่อน 14 วัน สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก และกรมควบคุมโรค ได้มีข้อเสนอแนะในหลายเรื่อง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มารับปากด้วยตัวท่านเองว่า แม้โครงการนี้มีการวางแผนบูรณาการมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการทำประชามติมาหลายรอบเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต แต่ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำให้เกิดความมั่นใจว่า คนภูเก็ตจะต้องปลอดภัย และคนไทยทั้งประเทศต้องปลอดภัยด้วย

นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะจากกรมควบคุมโรค ขอให้การบริหารจัดการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้น โดยมีศูนย์บริหารจัดการ หรือ ศบค.ภูเก็ต ชุดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้ว ศบค.ภูเก็ต ชุดเล็กจะต้องมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนชาวภูเก็ตรับรู้ถึงแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบควาสำเร็จให้ได้

นอกจากนี้ ทาง ศบค.ชุดเล็กยังมีความเป็นห่วงในเรื่องความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปด้วย เพราะเชื่อว่าประชาชนยังมีความกังวลเมื่อภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากมีการติดเชื้อขึ้นมาจะจัดการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ทางผู้ว่าฯ ภูเก็ตได้รับฟังข้อคิดเห็นและจะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

“ย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น จากที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ในวันนี้ จะมีการนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ให้มีจุดอ่อนน้อยที่สุด เพื่อนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.นี้” แพทย์หญิงอภิสมัย กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังที่จะไม่ให้เกิดการติดเชื้อเลยนั้นจะต้องเผื่อใจไว้ด้วย หากเกิดขึ้นขอให้ภูเก็ตมีแผนรองรับ มีแผนเผชิญเหตุติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อน หรือการระบาด ซึ่งเรื่องนี้ทาง ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้นำเสนอแผนการจัดการหากมีการติดเชื้อหลังการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Subscribe