ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำส่วนราชการ ท้องถิ่น ลงเสาเอกบ้านช่วยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอถลาง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำส่วนราชการ ท้องถิ่น ลงเสาเอกบ้านช่วยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอถลาง

ที่ ซอยเป็นมิตร ม. 3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายนภธร หงส์บุญสกุล รองนายก อบต.ไม้ขาว พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมปราชญ์ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้รับประสานจากสำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการก่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและแข็งแรงจำนวน 6 หลัง ทั้งนี้ทางอำเภอถลางได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 3 ต. ไม้ขาว อ.ถลาง จำนวน 1 หลัง โดยวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้านโครงการดังกล่าว