ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยืนยันจังหวัดมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยืนยันจังหวัดมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนข้อบกพร่องพร้อมแก้ไขปรับปรุง เพื่อยกระดับการบริการควบคู่การป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผ่อนคลายโดยมีการรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน ฮอลพิเทล (Hospitel) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นั้น ล่าสุด วันนี้ (วันที่ 26 มกราคม 2565) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวหลังจบรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.ภูเก็ต) ว่า ตลอดเวลาจังหวัดภูเก็ตข่าวที่ออกไปมีทั้งข่าวบวกและข่าวลบ

สำหรับ ข่าวด้านลบจังหวัดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะปรับวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะชี้แจงให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจังหวัดพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นในความพร้อมการรับนักท่องเที่ยว ในระบบ test&go ตามที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติให้มีการเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

อย่างไรก็ตาม นอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว จังหวัดได้มีการวางแผนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากขึ้น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันโรค และปัจจุบันนี้ประชาชนขาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ได้มีการปรับตัวอยู่กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพื่อเดินต่อไปอย่างมั่นคง

Subscribe