ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ โค้งแรงดันทางขึ้นเขา กะทู้-ป่าตอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ โค้งแรงดันทางขึ้นเขา กะทู้-ป่าตอง เพื่อดูพื้นที่กรณีได้รับการร้องเรียนถนนลาดชันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เบื้องต้นมอบหมายแขวงทางหลวงภูเก็ต จัดทำรูปแบบเพื่อแก้ไขวิศวกรรมโยธาด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลเมืองกะทู้บูรณาการงบประมาณ เพื่อ แก้ปัญหา ความลาดชันและความลื่นของถนน

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ลงพื้นที่ โค้งแรงดันทางขึ้นเขา กะทู้ป่าตอง เพื่อตรวจสอยพื้นที่กรณี ประชาชนร้องเรียน ถนนมีความลาดชันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูล

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีบริเวณเขากะทู้ป่าตองได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากว่าถนนบริเวณนี้เป็นภูเขาที่มีความลาดชัน ในวันนี้จึงได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการประกอบด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูพื้นที่จริง เพื่อระดมความคิดเห็นมนการแก้ปัญหาความลาดชันของถนนที่ทำให้เกิดความลื่นและอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้อย่างไร ผลสรุปโดยในวันนี้แขวงทางหลวงภูเก็ตได้ใช้โดรนบินเพื่อสำรวจพื้นที่ และได้กำหนดแนวทางแก้ไขทางลาดที่มีความลื่น โดยจะ การแก้ไขปัญหาทางผิวจราจรลื่นจะใช้แบบ ซิงเกิลเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ผิวทางแบบชั้นเดียว (Single Surface Treatment) ซึ่งจะทำให้ลดความลื่นของพื้นผิวของถนน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงอและแขวงทางหลวงภูเก็ตจะรับผิดชอบเรื่องวิศวกรรมด้านการจราจรเครื่องไม้เครื่องมือ และเรื่องแบบการก่อสร้างโดยคาดว่า 1 สัปดาห์จะออกแบบเสร็จสิ้นจากนั้นประสานเรื่องบประมาณเพื่อดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างเน้นความปลอดภัยและความสวยงามทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกัน

ในส่วนของการแก้ปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่รอการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ นายอำเภอกะทู้ได้เตรียมจัดทำป้ายที่จะเตือนนักท่องเที่ยวและรถแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันก็จะมีป้ายคอยเตือนระยะๆ ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ขับรถผ่านให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นภูเขาและลาดชัน เป็นเรื่องปกติความลาดชัน เช่น รถบรรลุเมื่อเหยียบเบรกลมไปเรื่อยๆ ลมเบรกอาจจะหมดได้ ขอให้ผู้ใช้รถเช็คสภาพรถให้ดีและผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่ไม่ชำนาญทางควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ เพราะเกียร์กระปุกเมื่อขับขี่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะเป็นเกียร์ว่างเกียร์ซึ่งทำให้รถไหลถอยหลัง และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามหากถนนได้ทำการปรับปรุงแล้วสิ่งสำคัญต้องขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง มีสติ ใจเย็นๆเอื้ออาทรต่อกันในการ ใช้เส้นทางเพื่อที่พวกเราได้มีความสุขและไม่เกิดอุบัติเหตุถนน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เดินไปยังพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรัฐบาลมีแผนในการแก้ไขปัญหาการจราจร และการขยายเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สำหรับการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มุ่งมั่นให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 : ช่วงกะทู้-ป่าตอง เป็นทางพิเศษยกระดับและอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง โดยเป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์จนถึงเขานาคเกิด แล้วจึงเป็นอุโมงค์คู่ หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับ และสิ้นสุดโครงการที่ ตำบลกะ บริเวณจุดตัดกับ ทล. 4029 รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ระยะที่ 2 : ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.5เมตร เกาะกลาง 16.20 เมตร รองรับการขยายช่องจราจรในอนาคต ไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.5-เมตร และเนื่องจากรูปแบบโครงการเป็นทางพิเศษที่มีการควบคุมการเข้าออก จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบทางบริการฝั่งละ 2 ช่องจราจรแบบวิ่งสวนทิศทางจราจรตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรได้ตามเดิม โดยไม่ถูกทางพิเศษปิดกั้น สำหรับช่วงแนวเส้นทางในการต่อขยายเข้าสู่กะทู้ และเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง แนวเส้นทางผ่านพื้นที่เขากมลาซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน จึงออกแบบเป็นอุโมงค์คู่ อุโมงค์ละ 2 ช่องจราจร และช่วงแนวเส้นทางที่ผ่านพื้นที่เมืองกะทู้จะออกแบบเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร มีแนวเส้นทางอยู่บนถนนเดิมรวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยหาดโครงการนี้ดำเนินสำเร็จจะแก้ปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

Subscribe