ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งระดมกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม ภูเก็ตรวมพล Big Cleaning

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งระดมกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม ภูเก็ตรวมพล Big Cleaning และเคลื่อนย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย

ที่ ห้องประชุม มุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2565โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยนายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานสถานการณ์ อุทกภัยวาตภัยและดินจังหวัดภูเก็ต ว่า ด้วยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร และบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตกะทู้ และถลาง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจำนวน 3 อำเภอ 16 ตำบล 80 ชุมซน/หมู่บ้าน 6,080 คน 1,850 ครัวเรือน (ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ถนนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 สาย สะพานได้รับความเสียหายจำนวน 3 แห่ง ระบบไฟฟ้าและประปาได้รับผลกระทบจากการสไลด์ของดิน แยกเป็น อำเภอถลาง ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 29 ชุมชน/หมู่บ้าน 950 ครัวเรือน 2,800 คน อำเภอกะทู้ ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 11 ชุมชน/หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน 280 คน และ อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 40 ชุมชน/หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน 3,000 คน แนวโน้มสถานการณ์ อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ได้ระดมบุคลากรและทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เข้าระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ปิดกั้นเส้นทางจราจรที่ซำรุด และฉีดล้างบ้านเรือนประชาชน นายอำเภอได้ลงพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดกำลังอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในส่วนของ จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งจัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งศูนย์บัญชาการฯ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินสไลด์ทับเส้นทางจราจร พร้อมสนับสนุนรถแบ็คโฮ 3คัน เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง รถ JCB 1 คัน รถบรรทุกยกสูง 4 คัน เจ้าหน้าที่ 20 คน และจัดตั้งโรงครัวของ อบจ.ภูเก็ต ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง ศูนย์พักพิง มีการจัดตั้ง จำนวน 4 จุด คือ จุดที่1 วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) อบต.เทพกระษัตรี โทร 076274573จุดที่ 2 อาคารเอนกประสงค์ อบต.กมลา โทร 076385789จุดที่3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อาคารโดม) บ้านกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ โทร 076322121 และ076322122และจุดที่ 4 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076211111 โทร. 199หรือสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ประสานกับรพ.สต.ศรีสุนทรโดยได้จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงและย้ายผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลถลางจำนวน 1 ราย สำหรับผู้สูงอายุได้ย้ายไปยังศูนย์พักพิงโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้านผู้แทนชลประทานจังหวัดภูเก็ตรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีดินสไลด์ 6 จุดทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ในวันพรุ่งนี้ 17 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่จะเร่งแก้ไข โดยพบว่าในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำสามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ถึง 230 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ โดยขอยืนยันว่าทางชลประทานฯไม่ได้ปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

ด้านรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผลกระทบที่ทำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าดับโดยพบว่าในพื้นที่ตำบลกมลาอำเภอกะทู้เสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ล้มจำนวน 9 ต้นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกระแสไฟฟ้าดับรวม 6,000 ครัวเรือน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนสามารถใช้ไฟได้แล้วเมื่อเวลา ประมาณ 21:00 น. สำหรับการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ทั้ง 9 ต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 วันโดยได้ประสานบูรณาการทีมช่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือ และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พบข้อมูลว่าหาก เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำ มีระดับน้ำสูงมากกว่า 40 เซนติเมตรการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำเป็นจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาธารณภัย จ.ภูเก็ต (ปภ.)1784 หรือ076510098ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตรับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือสถานการณ์ “น้ำท่วม” โทร 1567 ฟรี!
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมเป็นจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ภูเก็ตรวมพล Big Cleaning และเคลื่อนย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย กำหนดรวมพลในเวลา 09.00 น. ณ ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อปล่อยขบวนจิตอาสาไปช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยต่อไป

สำหรับสถานการณ์โดยภาพรวมยังคงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสถานการณ์ฝนตกยังคงมีไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565