ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เข้ารับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2564           

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล

รางวัลสำเภาทองเป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ด้านการบริหารราชการจังหวัด และด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ