ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยเร่งสร้างความเข้าใจกับเครื่องแผนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยเร่งสร้างความเข้าใจกับเครื่องแผนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตทั้งด้านการศึกษาและด้านการท่องเที่ยว

ที่ Pearl Phuket “ภูเก็ตเพิร์ล ” (บริษัทภูเก็ตไข่มุก จำกัด) ถ.เทพกระษัตรี (บ้านสะปำ)นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน)โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พลเรือตรีกนกพล พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต (ท),นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นางศิริวรรณ ปาณะพงศ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต, นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมอันดามันยั่งยืน, นายอมร อินทรเจริญ ประธานบริหารภูเก็ตเพิร์ลและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลในโรงเรียนที่ขาดโอกาสตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน Partnership School Project ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตมีทักษะด้านภาษาอังกฤษรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว และในส่วนของงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2565 ทีเส็บผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนร่วมกันยกระดับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็น Flagship Event ตั้งเป้าดึงนักเดินทางรุ่นใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการจัดงานเทศกาลนานาชาติ (Festival Economy) ผ่านแนวคิด 1 เมือง 1 งานเทศกาลนานาชาติ ตั้งเป้ายกระดับงานสู่อีเว้นต์ระดับโลก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน “ประเพณีถือศีลกินผัก” หรือ เจี๊ยะฉ่าย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เป็นงานที่มีความหลากหลายในทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีเก่าแก่ และกิจกรรมจากชุมชนอ๊ามโบราณ ซึ่งมีความน่าสนใจรอการค้นพบและทำความรู้จักจากคนทั่วโลก ที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็น Creative Cities of Gastronomy หรือ เป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร และยังเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วย ดังนั้นนักเดินทางที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจะได้พบกับอาหารที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนอาหารพื้นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานประเพณีนี้ อาทิ โอต้าว โลบะ หมี่ฮกเกี๊ยน เป็นต้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการส่งเสริมและยกระดับงานให้เป็นระดับสากล พร้อมต้อนรับนักเดินทางที่จะเข้ามาในจังหวัดได้ต่อไป

นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมอันดามันยั่งยืน กล่าวว่า สมาคมอันดามันยั่งยืน เป็นที่รวมกลุ่มนักธุรกิจหลากหลายประเภทในฝั่งอันดามัน โดยมีเจตนารมณ์เดียวกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสังคม แบ่งปัน ส่งต่อความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างยั่งยืน คืนสู่สังคม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ตเพื่อการขับเคลื่อนฟื้นฟูพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ต่อไปด้วย