ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เสนอโครงการ “ภูเก็ตเฮลซ์แซนด์บ็อกซ์”

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เสนอโครงการ “ภูเก็ตเฮลซ์แซนด์บ็อกซ์” ต่อที่ประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ภูเก็ตเพื่อผลักดันต่อในที่ประชุม ครม.สัญจร ที่กระบี่ สร้างเศรษฐกิจภูเก็ตยั่งยืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทางประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้มาติดตามความก้าวหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นในวันนี้ได้มีการหารือกันถึงแนวทางที่จะทำให้ภูเก็ตเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต พบว่าภูเก็ตมีรายได้มาจากการท่องเที่ยวและบริการกว่า 95% เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตซบเซาอย่างหนัก ประชาชนได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก จะทำอย่างไรต่อจากนี้ให้ฐานเศรษฐกิจของภูเก็ตยั่งยืน

จึงได้มีการปรับฐานเศรษฐกิจภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีก 10 กว่าสาขา โดยหนึ่งในนั้น คือ เมดิคอลฮับที่ได้มีมติ ครม.ไปแล้วก่อนหน้านี้ และจากการที่ภูเก็ตประสบความสำเร็จในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วนั้น ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอต่อโครงการ “ภูเก็ตเฮลซ์แซนด์บ็อกซ์” ขึ้นมา ให้ทางประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และจะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ในวันที่ 16 พ.ย.2564 นี้

เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูเก็ต และการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตโดยรวม ด้วยการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตทั้งระบบ ตั้งแต่กลุ่มฐานรากที่ยังเข้าไปค่อยถึงระบบสาธารณสุขด้วยการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือ รพ.สต.ทั้ง 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ ที่ดูแลรักษาโรคทั่วไป ซึ่งจะดูแลโดย อบจ.ภูเก็ต ที่จะรับโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุข และทาง อบจ.จะใช้งบประมาณเข้ามาดำเนินการบางส่วนและงบจากรัฐบาลบางส่วน ซึ่งถือเป็นที่แรกของประเทศที่ดำเนินการแบบนี้ โรงพยาบาลระดับอำเภอจะได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลจังหวัด ส่วนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดจะได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นรวมไปถึงการทำงานด้านวิจัยต่างๆ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี กระจายจุดบริการสาธารณสุขทุกหมู่บ้านและชุมชน

ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะดูแลในส่วนของคนภูเก็ตที่มีกำลังในการรักษาพยาบาลและดูแลรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น