ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงภาพรวมหลังจากจังหวัดภูเก็ต ไปนำเสนอเพื่อของเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก๋า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน 2565โดยมี นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงภาพรวมหลังจากจังหวัดภูเก็ต ไปนำเสนอเพื่อของเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ในนาม Thailand Phuket Team นำโดย นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ นำเสนอถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โดยภาพรวมถือว่าเป็นภาพที่ดี และในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ คณะกรรมการ BIE จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอไป ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อม และความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวภูเก็ต ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และเพื่อเป็นการต้อนรับคณะ BIE ที่จะมาตรวจติดตามความพร้อมในครั้งนี้

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ BIE ในเดือนกรกฎาคม นี้ จะต้องมีการจัดทีมนำเสนอในพื้นที่เพื่อตอบคำถามกับคณะกรรม ซึ่งจะมีการคัดเลือกและนำผู้ตอบคำถามกับคณะกรรมการ BIE มาเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการนำเสนอกับคณะกรรมการให้ดีที่สุด เพื่อผลตอบรับที่ดีต่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

ทั้งนี้การลงพื้นที่ของคณะกรรมการ BIEในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับคณะกรรมการที่จะมาลงพื้นที่เพื้อดูความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมีการดำเนินการในขั้นอื่นอีกต่อไป