ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและอุซเบกิสถาน ด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นาย Fakhriddin Sultanov กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและอุซเบกิสถาน ด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว

นาย Fakhriddin Sultanov กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย มีรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโดยส่วนตัวมีความประทับใจและมีโอกาสเยือนจังหวัดภูเก็ตในหลายครั้ง ในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นครั้งที่ 36 ของการเยือนจังหวัดภูเก็ตแล้ว กงสุลใหญ่ฯ ยังมองว่า จังหวัดภูเก็ต และ ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างกัน

โดยส่วนตัวมีโอกาสอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหลายปีครอบครัวและบุตรอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงมีความผูกพันและประทับใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้โดยส่วนตัวมีประสบการณ์การทำงานด้านการบิน มาก่อนจะเห็นความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ถึงแม้ประเทศอุซเบบิสถานอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตแต่มีความคล้ายคลึงในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต อย่างเช่น เรื่องการที่คนไทย มีกิจวัตรที่ตื่นเช้า และมีความขยันขันแข็งอย่างมาก รู้สึกประทับใจ ต่อไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก รวมไปถึงประทับใจต่อการสร้างภูมิปัญญาและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองไทยที่เข้าใจนำคุณค่าของการท่องเที่ยวของคนภายในประเทศ ดังนั้นจึงมีความตั้งใจที่อยากจะแลกเปลี่ยนหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ แนวทางการโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยว การให้ความสำคัญกับ Soft Power เพราะการท่องเที่ยวของไทยทำให้ นักท่องเที่ยวของอุซเบกิสถาน มีความสุขกระตือรือร้น และรู้สึกได้เป็นประชากรที่มีคุณภาพจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ อุซเบกิสถานมองว่า ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนด้านธุรกิจ ที่เชื่อมโยงได้ง่ายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของคนไทย โดยเฉพาะผลไม้เขตร้อน เช่น สับปะรด เนื่องจากชาวอุซเบกิสถานมองว่าสับปะรดเป็นผลไม้รสหวาน และมักใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองในโต๊ะรับประทานอาหารอีดด้วย จึงมีความชื่นชมสับปะรดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันอุซเบกิสถานถึงแม้จะมีอิสลามเป็นศาสนาหลัก แต่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ และเป็นประเทศก็มีความยืดหยุ่นทางศาสนา และมีความเขื่อมโยงกับพุทธศาสนา และคริสต์ในอดีตเช่นเดียวกัน จึงอยากให้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาเพิ่มเติม และมีแผนสร้างความร่วมมือที่จะไปค้นคว้าวิจัยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับกรมศิลปากรของไทย ในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน มีแผนการลงทุนการเปิดไฟลท์บินตรงสู่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง ภูเก็ต- Samarkand และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวอุซเบกิสถานเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงคาดหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสมาเยือนและส่งเสริมความสัมพันธ์และภารกิจด้านกงสุลฯ ต่อไป

Subscribe