ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและฝรั่งเศส ด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว

ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและฝรั่งเศส ด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “พร้อมประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพระหว่างฝรั่งเศสกับ จังหวัดภูเก็ต ให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจังหวัดภูเก็ตภาครัฐและเอกชน พร้อมให้การดูแลชาวฝรั่งเศสในภูเก็ต โดยมีเครือข่ายของตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จากข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2566 (ม.ค.-พ.ย.) มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 480,000 คน ซึ่งเป็นสูงเป็นลำดับต้น ๆ ในหมู่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป (รองจากรัสเซีย สหราชอาณาจักร และเยอรมนี) สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2567 และเป็นเจ้าภาพจัด “งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2025” ครั้งที่ 4 ด้วยจุดเด่นของภูเก็ตที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะนำทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม มานำเสนอ นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยภูเก็ตมีวัฒนธรรมการทำอาหารแบบดั้งเดิมและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังนั้นขอเชิญชวนชาวฝรั่งเศสมาท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามชาวฝรั่งเศสที่อาศัยและมาทำงานในภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบดีมาก

ด้าน นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าว มีรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต และขอให้จังหวัดภูเก็ตช่วยดูแลนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ที่มาท่องเที่ยวและอาศัยในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของ ฝรั่งเศส พร้อมสนับสนุนและสานสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆกับประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะด้านขนส่งมวลชน หากภูเก็ตต้องการปรึกษาระบบขนส่งมวลชน เช่น การพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา ฝรั่งเศสยินดีสนับสนุนข้อมูลและนวัตกรรม ทั้งนี้ภูเก็ตเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมือง นีซ (Nice) และในปี 2025 จะมีการประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองนีซในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีรัฐบาลฝรั่งเศสและคอสตาริกาเป็นประธานร่วมกัน จึงอยากให้จังหวัดภูเก็ตสมัครเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมที่ดี ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อม และคาดหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสมาเยือนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ในทุกด้านด้วยดีตลอดไป”

Subscribe