ผู้ว่าฯ เผยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าภูเก็ตลดลง จากสาเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ผู้ว่าฯ เผยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าภูเก็ตลดลง จากสาเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย ประกอบกับภูเก็ตกำลังเข้าสู่ช่วงโลวซีซั่น ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดจองห้องพักและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาลดลงไป เร่งหาทางดึงประเทศกลุ่มอาหรับ อินเดีย ออสเตรเลีย เข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวที่หายไป และหาวิธีการกระตุ้นคนไทยเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงทิศทางการเดินหน้าศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยในช่วงนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 คนต่อวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีตัวเลขนักท่องเที่ยว ที่เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต สูงถึง 3,000-4,000 คน/วัน

ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เกิดจากวิกฤติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหลักของภูเก็ตมาจากรัสเซีย ประกอบกับการท่องเที่ยวของภูเก็ตเข้าสู่ช่วงโลซีซั่น ทำให้ยอดจองห้องพัก และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาลดลงไป และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเรามีประเทศคู่แข่งเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งหลายประเทศตอนนี้เริ่มมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยลดเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะประเทศทางแถบเอเชีย และแปซิฟิก ซึ่งก็จะมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนได้พูดคุยกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยว่า กำลังมีการขับเคลื่อน ในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่จะเข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวที่หายไป อย่างเช่น นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศแถบทางอาหรับ หรืออินเดีย และออสเตรเลีย

และในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทย ก็จะต้องหาวิธีการ ในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เข้ามาเที่ยวในภูเก็ตให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยทดแทนรายได้ จากนักท่องเที่ยวที่หายไปอีกด้วย