ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่อมา ผู้แทนพระองค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ และข้าราชการผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย

สำหรับในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เนสาท เกิดสถานการณ์ อุทกภัยจำนวน 3 อำเภอ 17 ตำบล 88 หมู่บ้าน 39 ชุมชน ขณะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คลี่คลายแล้ว แต่เกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน 5 จุดโดยเฉพาะถนนสาย ทล.4029 ช่วงขึ้นเขาป่าตอง-กะทู้อำเภอกะทู้เกิดดินสไลด์ใช้การไม่ได้1สาย และในส่วนของอำเภอกะทู้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน 17 ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 900 ครัวเรือน

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายที่อาคารกาญจนาภิเษกชั้น 2 อำเภอเมืองภูเก็ต ผู้แทนพระองค์ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ถุง เพื่อไปให้มอบราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่อมา ผู้แทนพระองค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ตและข้าราชการผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย

Subscribe