ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตจับอุปกรณ์สำหรับดูดบารากู่

ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตทำการจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) ผู้ดูแลร้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลาง อุปกรณ์สำหรับดูดบารากู่พร้อมใช้ จำนวน 4 ชุด

ภายใต้การอำนวยการ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม), นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอถลาง มอบหมาย ชุดจับกุมนำปฏิบัติโดย

นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอถลาง, นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกุล กำนันตำบลเชิงทะเล, นายคุณนนท์ ราชัย สารวัตรกำนันตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.ถลาง จำนวน 10 นาย ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) ผู้ดูแลร้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยของกลางประกอบด้วย 1. อุปกรณ์สำหรับดูดบารากู่พร้อมใช้ จำนวน 4 ชุด 2. บิลเงินสดจ่ายค่าบารากู่ และอาหาร เครื่องดื่ม จำนวน 4 ขวด 3. ตัวยาบารากู่รวมทุกชนิด/ทุกกลิ่น น้ำหนักรวมประมาณ 7,079 กรัม 4. สายใหม่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 7 เส้น
5. อุปกรณ์สำหรับดูดบารากู่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 10 ชุด 6. จุกปากใช้ดูด จำนวน 6 ห่อ 7. ถ่านก้อนสี่เหลี่ยมใช้สำหรับดูดบารากุ่ จำนวน 2 ห่อ

โดยกล่าวหาว่า 1. มีไว้ขายยาสูบหรือยาเส้นปรุงที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
2. ได้มีการซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ตามมาตรา 246 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ ได้นำตัวผู้ต้องหาจัดทำบันทึกจับกุม ณ ที่ทำการปกครองอำเภอถลาง (งานความมั่นคง) และแจ้งควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาณและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ไปยังพนักงานอัยการ และนายอำเภอท้องที่เรียบร้อย ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Subscribe