พบเต่าติดคราบน้ำมัน

พบเต่าตนุติดคราบน้ำมัน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้รับการประสานงานจากชาวบ้านว่าพบเต่าจำนวน 1 ตัว เป็นชนิดเต่าตนุ บริเวณลำตัวพบคราบน้ำมัน และทำการวัดขนาดได้ความกว้างของกระดอง 29 ซม.และยาว 30ซม.พิกัดที่พบ UTM 47P E 422691 N 894812 อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จึงเข้าช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดเอาคราบน้ำมันออก

ต่อมาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ไลน์การ์ด บริเวณพรุเจ๊ะสัน หาดไม้ขาว พบเต่าจำนวน 1 ตัว เป็นชนิดเต่าหญ้า บริเวณลำตัวพบคราบน้ำมันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน และได้ทำการวัดขนาดความกว้างของกระดองได้ 15 ซม.ยาว16 ซม. พิกัดที่พบ UTM 47P E 422261 N 902298 จึงประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้เข้ามารับเต่าจำนวน 2 ตัว ที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และได้ส่งมอบเต่าตนุและเต่าหญ้า ระหว่าง นายสรศักดิ์ รณะนันทน์ หัวหน้าอุทยานฯ (ผู้ส่งมอบ) กับ นายปฐมพงษ์ จงจิตต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ผู้รับมอบ) เพื่อรับไปทำการรักษาและดูแลต่อไป

Subscribe