พบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้น บริเวณหาดป่าตอง

กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้น บริเวณหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมช่วยเหลือรักษา ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ว่าพบเต่ามีชีวิตเกยตื้น บริเวณหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ ศวอบ. จึงประสานนำส่งเต่าทะเลมารักษาฟื้นฟูสุขภาพ ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. จากการตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ ความยาวกระดอง 34 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 29 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.7 กิโลกรัม มีอาการอ่อนแรง

พบบาดแผลพันรัดบริเวณใบพายหน้า จากการตรวจด้วยวิธีการทางรังสีวิทยาพบภาวะอุดตันภายในทางเดินอาหาร และจากการตรวจทางโลหิตวิทยาพบภาวะการขาดโปรตีนเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จึงพิจารณาให้ยาและสารน้ำรักษาอาการป่วยต่อไป