พบแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขาดการติดต่อกับครอบครัว 45 วัน

พบแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขาดการติดต่อกับครอบครัว 45 วัน

จากกรณี นักท่องเที่ยวชาวจีนขาดการติดต่อกับครอบครัวประมาณ 45 วัน (นับจากการติดต่อครั้งสุดท้าย) หลังจากเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวไม่ได้ดำเนินการแจ้งที่พักในประเทศไทย และ ไม่มีข้อมูลการขออนุญาตอาศัยต่อในราชอาณาจักรไทย ข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. นักท่องเที่ยวที่หายไป ก็ได้เจอกับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว และทางครอบครัวได้ขอบคุณทุกคนและทุกฝ่ายในความช่วยเหลือและร่วมมือในการแจ้งข้อมูล จนพบตัวนักท่องเที่ยวและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้