พระณรงค์ ณัฏฐพโล (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) และพระสงฆ์ รวม 15 รูป ออกรับบิณฑบาต

พระราชวัชรสุทธิวงศ์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำพระณรงค์ ณัฏฐพโล (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) และพระสงฆ์ รวม 15 รูป ออกรับบิณฑบาต จากประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

พระราชวัชรสุทธิวงศ์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำพระณรงค์ ณัฏฐพโล (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) และคณะสงฆ์วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์และวัดสาขา รวม15 รูป ออกรับบิณฑบาต จาก หน้าวัดมงคลนิมิต (ซอยรมณีย์) ไปยังถนนถลาง ย่านเมืองเก่า ผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต เข้าสู่ถนนหลวงพ่อ ไปยัง ถนนสุรินทร์ สิ้นสุด ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ตลอดเส้นทาง มี นายอำนวย พิณสุวรรณ, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนมาร่วมตักบาตรอาหาร ข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดเส้นทางการเดินรับบิณฑบาตรบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสวยงามเพราะตลอดเส้นทาง ได้ผ่านชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

Subscribe