พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่ข้านมหาดไทย ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถ้วายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นประดู่ ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต ไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำอากาศยานภูเก็ต อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐๐ ปี มีสภาพคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุข ขนาดความสูง ๕ ชั้น มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๕ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และเสด็จพระรชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในครั้งนี้ มีราษฎรจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ราษฎรจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงราษฎรพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเปอรานากัน ต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน พร้อมสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมือง ที่เรียกว่า ชุดบาบำ ย่าหยาอย่างสวยงาม พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบรมี พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมเสนน้ำและผ้าเย็น และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย โดยมีรายการอาหาร อาทิ คั่วกลิ้งไก่ ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ และไข่ต้ม พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการได้รับพระราชทานพระมหากรุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

Subscribe