“พล.ต.อ.พัชรวาท”ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด และติดตามความพร้อมการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

“พล.ต.อ.พัชรวาท”ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด และติดตามความพร้อมการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ อุทยานแห่งขาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมติดตามความพร้อมการดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และสัตว์ทะเล ในพื้นที่ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฝั่งอันดามัน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัด บริเวณ ห้องนิทรรศการสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยการติดตั้งรั้วดักทราย “Sand Fence” รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนขยะทะเลในประเทศไทย และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้ปลูกต้นจิกทะเล เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และรับชมการสาธิตการกู้ชีพกู้ภัยในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งการสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ต และร่วมปล่อยเต่าตนุ จำนวน 11 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณชายหาดในยาง อุทยานแห่งขาติสิรินาถ

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทั้งในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการความร่วมมือ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากการลงเล่นน้ำ ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเล และให้การสนับสนุน การสร้างเครือข่ายช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อรองรับและให้การดูและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง ถือได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ และอาสมัคร ทุกฝ่าย ทุกหน่วย มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

Subscribe