พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต(พม.)ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนทำให้ตาบอด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต(พม.) ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนทำให้ตาไม่สามารถมองเห็นพร้อมมอบสิ่งของให้เด็กและครอบครัว

จากกรณีที่ มีการนำเสนอข่าว กรณี ผู้ปกครอง เด็กอายุ 12 ปี ร้องเรียนว่าหลานชายได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนทำให้ตาบอดไม่สามารถมองเห็นและกลับไปเรียนหนังสือได้นั้น นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเด็กและครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหมอที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพส่วนพม.จะดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทางพม.ก็ได้มีการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นพอได้รับการประสานงานจากคุณครูของน้องและได้ดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัวที่ได้รับความลำบากและจดทะเบียนเป็นผู้พิการ เพื่อให้ได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งตอนนี้ได้มาแล้ว2เดือนและจะมีการเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเด็กจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองในการประกอบอาชีพว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็จะมีกองทุนสนับสนุนซึ่งจะได้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป