พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนจังหวัดภูเก็ต”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสาวเปรมนีย์ กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท ให้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนภายใต้ “โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” และ “โครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าชุมชนจังหวัดภูเก็ต” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น สินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดเป็นสำคัญทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนจังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของประชาชน ช่วยระบายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสู่ผู้บริโภค ภายในงานมีการนำสินค้าชุมชนจากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ตมาแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยา จำนวน 19 ราย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ จำนวน 150 แผง/ วัน ใน 3 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น. ช่วงเวลาละ 50 แผงและการจับฉลากแจกคูปองมูลค่า 50 บาท จำนวน 90 ใบ/วัน  ช่วงเวลาละ 30 ใบสำหรับกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต” จัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ครั้งที่ 1 ณ ตลาดสดกะทู้ (ใหม่) ครั้งที่ 2 ณ ห้างโลตัส สาขาฉลอง ครั้งที่ 3 ณ ห้างโลตัส สาขาถลางและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยมีผู้ประกอบการสินค้า ผักพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

Subscribe