พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งท้องทะเลใต้

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งท้องทะเลใต้ “แพรพรรณ & อัญมณี ภาคใต้” PEARL SOUTHERN JEWELRY FAIR 2023 30 สิงหาคม – 3 กันยายน นี้ ตั้งแต่ เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ Floresta Mini Convention Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งท้องทะเลใต้ “แพรพรรณ & อัญมณี ภาคใต้” PEARL SOUTHERN JEWELRY FAIR 2023 โดยมี นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยการจัดงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์จาก ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น รองอันดับ1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022,เทีย ทวี พาณิชย์พันธุ์ รองอันดับ1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023,กลุ่มนักธุรกิจหญิงแห่งเกาะภูเก็ต และนางงาม Miss Mom Phuket รวมทั้งมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ทั้งการพัฒนาและเพิ่มทักษะผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต แนวคิด ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าทางการค้าและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับ ภาคใต้มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมทั้งด้านการใช้ภาษา อาหารการกิน เครื่องประดับ และการแต่งกาย ที่มีความหลากหลายทางด้าน เชื้อชาติ ผสมผสานกับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน บ่งบอกได้ถึงค่านิยมในการแต่งกายทั้งด้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ (ยกเว้น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณี เครื่องประดับแห่งท้องทะเลใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ยกทัพแพรพรรณ และ อัญมณี ภาคใต้” มาไว้ที่ภูเก็ต จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ ผลิตภัณฑ์ผ้า ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 5 วัน กว่า 50 คูหา ที่ Floresta Mini Convention Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 30 สิงหาคม – 3 กันยายน นี้ ตั้งแต่ เวลา 10.30 – 21.00 น. โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมชมช็อปแชร์ สินค้า แพรพรรณและอัญมณี ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

Subscribe