พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ร้านจำหน่ายอาหารเจ

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ร้านจำหน่ายอาหารเจในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดภูเก็ต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นบริเวณถนนระนอง (หน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย) อ.เมืองภูเก็ต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ของร้านจำหน่ายอาหารเจในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นชัดเจน ซึ่งบรรยากาศบริเวณร้านค้าต่างๆ ซึ่งมีกว่า 100 ร้าน ขณะนี้ได้ทยอยเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วเกือบเต็มพื้นที่

นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการออกประกาศของจังหวัดภูเก็ตให้ทุกร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้า ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ จากการลงพื้นที่พบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนเกือบทุกร้าน และยินดีที่จะปฏิบัติอยู่แล้ว ขณะที่บางร้านที่ไม่มีการแสดงป้ายราคาสินค้า เมื่ออธิบายและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ เขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในทันที เพราะหากร้านค้าใดไม่มีป้ายแสดงราคาสินค้าถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวถึงการออกตรวจสอบราคาพืชผักในท้องตลาดว่า ยังไม่พบการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง แต่อาจมีผักบางชนิดที่ปรับขึ้นราคา เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีผลผลิตออกมาน้อย แต่ยังไม่พบการฉวยโอกาสที่มีการบริโภคสินค้าประเภทพืชผักจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานช่างตวงวัดเขต 3 ภูเก็ต ได้ออกตรวจเครื่องชั่งตามปกติเป็นประจำอยู่แล้ว โดยอาจจะมีการตักเตือนและตรวจยึดบ้างในกรณีที่ทำผิด

Subscribe