พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าโครงการ พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าโครงการ พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน พร้อมเตรียมเปิดตลาดนัดพาณิชย์ ลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดบริการประชาชนทั้งหมด 10 จุด ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และกำลังเตรียมดำเนินการเปิดตลาดนัดพาณิชย์ ด้วยการนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ออกจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งจะมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นกับประชาชน เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ผงซักฟอก เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ตลาดนัดพาณิชย์จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นการเปิดพื้นที่การตลาดให้กับประชาชน เกษตรกร ในการนำสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายเพิ่มตัวเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดภูเก็ต ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะการปรับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแล ห่วงใย คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์หมายเลข 0 7621 9586 หรือ สายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง