พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ลงตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า

พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ลงตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า โดยเฉพาะชุดกระเช้าของขวัญเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, นายสมนึก ฮาเส็ม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต , เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต และคณะลงพื้นที่ ที่ ห้างแม็คโคร สาขาภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า โดยเฉพาะชุดกระเช้าของขวัญเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบ มีลุกค้าที่เข้ามาสอบถามหรือดูสินค้าเป็นระยะๆนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ พบว่า สินค้าที่นำมาจัดทำเป็นชุดของขวัญนั้น มีการปิดป้ายราคาสินค้าและมีรายละเอียดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พบว่าเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่สำคัญสินค้าที่บรรจุในชุดกระเช้าของขวัญต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารสด อาทิ ผัก เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารทะเล เป็นต้น มีความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และมีการจัดวางได้เป็นระเบียบ รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของทางห้างก็เป็นไปอย่างรัดกุมอย่างไรก็ตามสำหรับข้อแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่นั้น ขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากแสดงรายละเอียด ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ ฉลากที่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากเป็นกระเช้าไม่สามรถแกะออกมาดูได้ ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าจากฉลากรวม ซึ่งแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในกระเช้า มีราคาขาย จำนวน และวันหมดอายุที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการมอบกระเช้าให้กับญาติผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีการรณรงค์ให้มอบกระเช้าที่เป็นทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier choice ซึ่งจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ลดหวาน มัน เค็ม และรณรงค์การลดอ้วน ลดโรค ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง หรือ NCDs ได้แก่ ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

Subscribe