พานิชย์ภูเก็ตจัดกิจกรรม “Phuket Hot deal มหกรรมสินค้าร่วมใจ ลดค่าครองชีพ”

นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์สินค้าและค่าครองชีพของประชาชนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตไม่นิ่งนอนใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมล่าสุดในขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรม “Phuket Hot deal มหกรรมสินค้าร่วมใจ ลดค่าครองชีพ” ที่ไม่กำหนดระยะเวลาโดยมีการนำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่มีราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด อย่างข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ

ทางด้าน นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์ชีป จำกัด กล่าวว่า ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นห้างท้องถิ่นที่ดูแลคนท้องถิ่นด้วยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมาตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งให้ความร่วมมือมาตลอดโดยการนำสินค้าที่เป็นความต้องการและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาวางจำหน่าย ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดอย่างไขไก่เบอร์ 3 ปกติแผงละ 109 บาท ลดเหลือ 102 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์สินค้าและค่าครองชีพของประชาชนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตไม่นิ่งนอนใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมล่าสุดในขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรม “Phuket Hot deal มหกรรมสินค้าร่วมใจ ลดค่าครองชีพ” ที่ไม่กำหนดระยะเวลาโดยมีการนำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่มีราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด อย่างข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ

ทางด้าน นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์ชีป จำกัด กล่าวว่า ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นห้างท้องถิ่นที่ดูแลคนท้องถิ่นด้วยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมาตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งให้ความร่วมมือมาตลอดโดยการนำสินค้าที่เป็นความต้องการและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาวางจำหน่าย ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดอย่างไขไก่เบอร์ 3 ปกติแผงละ 109 บาท ลดเหลือ 102 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์สินค้าและค่าครองชีพของประชาชนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตไม่นิ่งนอนใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมล่าสุดในขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรม “Phuket Hot deal มหกรรมสินค้าร่วมใจ ลดค่าครองชีพ” ที่ไม่กำหนดระยะเวลาโดยมีการนำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่มีราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด อย่างข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ

ทางด้าน นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์ชีป จำกัด กล่าวว่า ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นห้างท้องถิ่นที่ดูแลคนท้องถิ่นด้วยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมาตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งให้ความร่วมมือมาตลอดโดยการนำสินค้าที่เป็นความต้องการและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาวางจำหน่าย ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดอย่างไขไก่เบอร์ 3 ปกติแผงละ 109 บาท ลดเหลือ 102 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน