พาเหรดแม่เต่า ชวนกันวางไข่เกาะไม้ท่อน ทะเลภูเก็ต

กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 10 (กระบี่) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน นำเรือ ทช.308 ตรวจสอบหลุมไข่เต่า จากการรับแจ้งของเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท บนเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา ด้านใต้ของตัวเกาะเบื้องต้นพบไข่เต่ามีลักษณะสีขาวขุ่น มีการพัฒนาของตัวอ่อน จึงจัดทำคอกกั้นและวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลท่วมรังไข่เต่าและติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 2 หัว เพื่อติดตามการพัฒนาการของไข่เต่าทะเลตามหลักวิชาการต่อไป ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการฟักไข่ เช่น ขยะ วัชพืช การขึ้นลงของระดับน้ำทะเลและเฝ้าระวังการฟักของไข่เต่าทะเลต่อไป

Subscribe