พิธีติดตั้งพุ่มข้าวบิณฑ์ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประกอบพิธีติดตั้งพุ่มข้าวบิณฑ์ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส นำนายอำนวย พิณสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการประชาชนประกอบพิธีติดตั้งพุ่มข้าวบิณฑ์ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระอุดมวชิรมงคล (วิรัตน์ อตถธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พิธีประกอบด้วยประธานในพิธีฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล/เจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพรพระ)/เจ้าหน้าที่เตรียมพุ่มข้าวบิณฑ์ เพื่อติดตั้งบนยอดศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่)//ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
/เจ้าหน้าที่ยกสายสูตรให้ประธานในพิธีและประธานสงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำพุ่มข้าวบิณฑ์ขึ้นติดตั้ง/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (บทชยันโต)/ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม/พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำ/รับพร เป็นอัน เสร็จพิธี

โดย จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง หัวเม็ด แผ่นยันต์พระสุริยาทรงกลด และแผ่นยันต์พระสยมภูว์ ดินทั้ง 4 ทิศ และตั้งพระหลักเมืองระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2566

และจะมีการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
เคลื่อนขบวนแห่จาก อบจ.ภูเก็ต เข้าถนนดำรง ผ่านแยก รร.สตรีภูเก็ตเข้าถนนทุ่งคา เลี้ยวซ้ายแยก
อำเภอเมืองภูเก็ตเข้าถนนเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดีบุก ไปยัง วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
– ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสาหลักเมือง ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง
– เคลื่อนขบวนแห่ออกจากวัดมงคลนิมิต ถนนดีบุกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมนตรี ผ่านวงเวียนสุรินทร์เข้าถนนภูเก็ต เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพศรีสินธุ์ ผ่านแยกศักดิเดชเข้าถนนเจ้าฟ้าดาวรุ่ง เลี้ยวช้ายเข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันออก เข้าวงเวียนห้าแยกฉลอง เข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ไปยัง วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
ค้างคืน 1 คืน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนแห่จากวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เลี้ยวขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันตก เลี้ยวซ้ายแยกเซ็นทรัล
เข้าถนนวิชิตสงคราม ผ่านสามแยกเก็ตโฮ่ เลี้ยวขวา ไปยัง สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ (โรงเหล้าเก่า) (จอดประมาณ 2 ชม.)
– จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่เข้าถนนพระภูเก็ตแก้ว เลี้ยวขวาแยกตลาดสี่กอ ไปยังวัดกะทู้ (จอดประมาณ 2 ชม.)
-จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่ผ่านแยกตลาดสี่กอ เข้าถนนวิชิตสงคราม ผ่านแยกตลาดสี่กอไปยังไปยังที่ว่าการอำเภอกะทู้ ค้างคืน 1 คืน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
– เคลื่อนขบวนแห่จาก ที่ว่าการอำเภอกะทู้ เข้าถนนวิชิตสงคราม ผ่านแยกเซ็นทรัล เลี้ยวช้ายเข้าถนนแม่หลวนตรงไปเลี้ยวซ้ายแยก รร.สตรีภูเก็ตเข้าถนนเทพกระษัตรี เส้นทางออกนอกตัวเมือง
– เคลื่อนขบวนแห่ตามถนนเทพกระษัตรี ไปยัง วัดพระทอง (จอดประมาณ 2 ชม.)
– เคลื่อนขบวนแห่ออกจาก วัดพระทอง ไปตามถนนเทพกระษัตรี เส้นทางออกนอกตัวเมือง
– เคลื่อนขบวนแห่ไปยังประตูเมืองภูเก็ต (จอดประมาณ 2 ชม.)
– เคลื่อนขบวนแห่ วกเข้า ถนนเทพกระษัตรี เส้นทางเข้าตัวเมือง เดินทางไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) ค้างคืน 1 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตั้งเสาหลักเมืองในวันถัดไป

 

หมายเหตุเนื่องจากรถแห่เสาหลักเมืองมีขนาดใหญ่ ขบวนแห่อาจพิจารณาจุดจอดระหว่างทางเพื่อให้ประชาชนได้สักการะในพื้นที่/ชุมชนที่มีความเหมะสม กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Subscribe