พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ นักเรียน นักศึกษา ชมรม สมาคม พ่อค้า และประชาชนชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน /เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด จุดเทียนมหามงคล /กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล/ กล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล / จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมเปล่งเสียง คำว่า “ทรงพระเจริญ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยนานับปการ

Subscribe