พิธีประดิษฐานพระพุทธรูป เบิกเนตร และขึ้นฉัตรพระพุทธรูป พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป เบิกเนตร และขึ้นฉัตรพระพุทธรูป พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

พระคเชนพล อริยวังโส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำนายอำนวย พิณสุวรรณ ,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป เบิกเนตร และขึ้นฉัตรพระพุทธรูป พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

โดยประธานในพิธีฯได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประกอบพิธีเบิกพระเนตร โดยประธานในพิธีฯใช้สำลีชุบน้ำพระพุทธมนต์ปาดจากหัวพระเนตรไปทางหางพระเนตรพระพุทธรูป จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีและ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันสวดมนต์

โดย พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง จัดสร้างขึ้น จากแรงศรัทธาของ ส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ดำเนินการบริจาคสมทบทุนจัดสร้างหล่อองค์พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับพิธีเบิกพระเนตรเป็นพิธีที่กระทำขึ้นหลังจากได้ทำการหล่อพระพุทธรูป และประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรแล้ว ก่อนจะให้พุทธศาสนิกชนทำการกราบไหว้ นิยมนำมาประกอบพิธีเบิกพระเนตร เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบว่าพระพุทธรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่การสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

Subscribe