พิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก หลวงพ่อแช่ม

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก หลวงพ่อแช่มวัดฉลองในโอกาสเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ พ.ศ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ (16 ก.ย. 66) เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้าร่วม พิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก หลวงพ่อแช่มวัดฉลองในโอกาสเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ พ.ศ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ (หลังใหม่)

โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูปนำโดย พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / เจ้าอาวาสวัคกิตติสังนาราม/พระครูพรหประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม/พระครูสุวรรณพุทธาภิบาลเจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดพระทอง/พระครูโฆษิตวิหารธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร/ พระครูอาทรสุวรรณกิจ เจ้าคณะตำบลกะทู้ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์/ พระครูนิมิตรมังคลาทร เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม/ พระครูสัทธาวราภิยุตเจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม/พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทธิจิตโต เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์และพระปลัดจิรัชย์ ปนนภาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมงคลนิมิต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

จากนั้น เวลา 16.09 น. พระราชมงคลวชิรปัญญา (หลวงปู่อิ่ม) จุดเทียนชัย และพราหมณ์วินิจ โชติช่วง อ่านโองการ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดเทียนวิปัสสี จากนั้น พระสงฆ์จำนวน 4 รูป นำโดย พระมหาสุรินทร์ ติสสเทโวเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะสิเหร่ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต/พระครูประคุณสุตกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม/พระมหาสุบรรณ ปยุตโตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ตและพระสมุห์ชิณรงค์ร่วมสวดมหานาค ต่อด้วยพิธีจุดเทียนบ่อน้ำมนต์ จำนวน 108 เล่ม พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต และดับเทียนชัย โดย พระครูปัญญาธรานุวัตร (พระอาจารย์เคล้า)/พระสงฆ์สวดญัตติ โดย พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณุโณเจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)/พิธีเวียนเทียนแว่นฟ้า วนรอบเทียนชัย /ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์/ พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพรเป็นอัน เสร็จพิธี

โอกาสนี้ มีการมอบเหรียญที่ระลึกฯ ให้แก่ผู้ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วและมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้อีกครั้ง

สำหรับ อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้หลังใหม่ ถูกออกแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบของอำเภอกะทู้ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ทั้งนี้ อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า มีสภาพทรุดโทรม และมีพื้นที่น้อย จึงได้ดำเนินการที่จะก่อสร้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Subscribe