พิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางประจำปี2566

ที่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สี่แยกบ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลางานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจเข้าร่วม

หลังจากนั้นในเวลา 09.00 น.ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชู เกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึกเมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีท่านผู้หญิงจันกับคุณหญิงมุกหรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนในวันที่ 13 มีนาคม 2328 สามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณสี่แยกท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนได้นั้นระลึกถึงพระปรีชาสามารถวีรกรรมอันกล้าหาญที่มีต่อชาวจังหวัดภูเก็ตในอดีต และในวันนี้ถือเป็น วันแห่งถลางชนะศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยในช่วงเย็นได้จัดให้มีการจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางโดยการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์จะมีไปจนถึงวันที่15มีนาคมนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอีกด้วย

Subscribe