พิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ องค์บิดาของทหารเรือไทย

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย
ผู้สื่อข่าวรางาน ที่ พลับพลาที่ประทับฯ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วม
โดยกิจกรรมประกอบด้วยพลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ประธานในพิธี กราบนมัสการพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา (บนพลับพลาที่ประทับ)และ กราบสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านในพลับพลาที่ประทับฯ พร้อมถวายมาลัยกรหลังจากนั้นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พร้อมนำกล่าวคำถวายเครื่องบวงสรวงหลังจากนั้น ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี ร่วมปักธูปหางบนเครื่องบวงสรวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงในพระนิพนธ์ถวาย จำนวน 3 เพลง ได้แก่เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่ และ จุดประทัดถวายจำนวน 10,000นัด กองทหารเกียรติยศยิงสลุตถวาย จำนวน 18 นัดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ผู้ทรงวางรากฐานการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบจนปัจจุบัน
ทั้งนี้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2423-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466) ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 มีพระนามเดิมคือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” หรือ “หมอพร” และ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย”และในปี 2544 แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย”