พิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจับมือกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายดฤน ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กำนันตำบลสาคู หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายประชาชน เข้าร่วม

นายบัญชา กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากมิติปัญหาด้านความเป็นอยู่ในระบบ TPMAP ปี 2565 จังหวัดภูเก็ตได้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวของนางสาวกาญจนา เครือสมบัติ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้

นายณรงค์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน และช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ คือ มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เกิดโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี 2565 นี้ขึ้น เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเข้าถึงครัวเรือนเป้าหมายอย่างแท้จริง ขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ผลักดันโครงการนี้เกิดผลสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนางสาวกาญจนา เครือสมบัติ ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชนให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ ให้เป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับบ้านตามโครงการในวันนี้ ขอความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงตลอดไป