พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว

ที่ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน สมาคมอ๊ามภูเก็ต ร่วมกับอ๊าม(ศาลเจ้า) ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดพิธีส่งเก๊ง(สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว

โดยมีการประกอบพิธีดังนี้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีฯ เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธี จุดธูปเทียน ถวายน้ำชา จุดตะเกียงดวงประทีป ในพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) จากนั้น เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

และนักพรต เริ่มพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ร่วมพิธีจะตั้งจิตสงบนิ่งร่วมอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้นจะมีการ จุดประทัด เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์)

ซึ่งในวันนี้ผู้ร่วมพิธีได้สวมใส่เสื้อสีแดงกางเกงหรือกระโปรงสีดำ โดยความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าสีที่เป็นมงคลที่สุดคือสีดำรองลงมาคือสีแดง

Subscribe