พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์ประกอบด้วยพระครูกิตติญาณพระโกวิท, พระครูโฆษิตวิหารธรรม, พระครูนิมิตรมังคลาธร, พระครูกัลยากิจจานุกูล, พระปลัดจิรัช ปัณณภาโร, พระปลัดชาลี อินทวิชโช, พระสมุห์ลิขิต ธัมมกาโม, พระใบฎีกาประสาน วิสุทธิ์สีโล, พระพงษกรณ์ โฆษทินโน, พระพรหมพงษ์ เกตุธัมโม ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วม สงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้วัดทุกวัดในจังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน เพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวร ดังนั้นขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน

Subscribe