พิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ ศาลาการเปรียญ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรมเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน 103 รูปซึ่งจังหวัดภูเก็ตคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีฯเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Subscribe