พี่น้องมุสลิมชาวกมลา – นักท่องเที่ยว ร่วม ประกอบศาสนกิจเนื่องใน”วันอีดิ้ลอัฏฮา”

พี่น้องมุสลิมชาวกมลา – นักท่องเที่ยว ร่วม ประกอบศาสนกิจเนื่องใน ”วันอีดิ้ลอัฏฮา” หรือ ฮารีรายาฮัจย์

ที่ มัสยิดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ตำบลกมลา และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพักอยู่ในพื้นที่กมลา นำโดยนายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันอีดิ้ลอัฏฮา เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว ตลอดจนหน้าที่การงาน โดยมีนายวีรยุทธ ส้มส้า อิหม่าม เป็นผู้นำการประกอบพิธีละหมาดในมัสยิดกลมาในครั้งนี้

สำหรับ”วันอีดิลอัฎฮา”ตรงกับวันที่ 10 เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์

“วันฮารีรายอ” เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตว์พลี แล้วจะทำ กุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร คนยากจน สัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลีได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์