พุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 โดยมีพระอุดมวชิรมงคล (วิรัตน์ อตถธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธาน ฝ่ายฆราวาส เป็นตัวแทนผู้ร่วมพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดเทียนส่องธรรม/เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย/เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีอาราธนาศีล/สมาทานศีล/อาราธนาธรรม จากนั้นพระครูนิมิตกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ /ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา/พระสงฆ์อนุโมทนา/ผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร/ประธานสงฆ์กล่าวนำถวายดอกไม้ธูปเทียนและนำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หมายถึงการบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย

สำหรับธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชาน ทั้งนี้ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีพุทธศาสนิกชนต่างนำบุตรหลานเข้าวัดทำบุญเป็นจำนวนมาก

Subscribe