พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญสารทเดือนสิบ ที่ วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน)

ที่ บริเวณวัดเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญวันสารทเดือนสิบประจำปี2565โดยทางประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานประกอบการต่างๆและส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันจัดพิธีแห่หมับจากชุมชนต่างเพื่อมารนำมาถวายวัดโดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นาย อำเภอถลางและนายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การตำบลเทพกระษัตรีและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วม

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวทางชุมชนบ้านดอนได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงานของชุมชนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงและเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติทำให้มีประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

Subscribe