พ่อเมืองภูเก็ต เตรียมผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต 16 ตุลาคม นี้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ มียอดพบผู้ติดเชื้อสูงกว่า 200 รายต่อวัน และทางจังหวัดได้เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด กระทั่งยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอยู่ที่วันละ 100 กว่าราย แต่ผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 85 เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยมาก พร้อมกับการเดินหน้าฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3 แอสต้าเซนเนก้า ให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ประกอบกับได้มีการผ่อนคลายมาตรการตวรจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ หากได้รับวัคซีนครบโดสและตรวจหาเชื้อยืนยันโรคโดยผลเป็นลบมาแสดงหน้าด่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ไปถึงวันที่ 15 ตุลาคม นี้

ทั้งนี้ ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับมาตรการคัดกรองคนในประเทศที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นในที่ประชุมมีมติเห็นควรผ่อนคลายมาตรการเดิมที่ประกาศใช้ระหว่าง 1-15 ตุลาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ อย่างเช่น ซิโนแวค 2 เข็ม ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม วัคซีนชนิด mRNA จากเดิม 1 เข็ม เป็น 2 เข็ม หรือรับวัคซีนแบบไชว้ ซิโนแวค 1 เข็ม แอสต้าเซนเนก้า 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด รวมทั้งผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ภายใน 90 วัน จากเดิม 180 วัน แต่หากขาดคุณสมบัติดังกล่าวต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK โดยผลเป็นลบภายใน 7 วัน และไม่อนุญาตให้นำชุดตรวจมาตรวจเองหน้าด่าน ส่วนหน่วยบริการตรวจหาเชื้อเอกชนบริเวณประตูเมืองยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวที่มีการผ่อนคลาย มาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เริ่มลดลงติดต่อกัน ร่วมกับผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 ให้คนในภูเก็ต เกินจำนวน 200,000 คน และจะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายในเดือนตุลาคม กว่า 300,000 คน และมีการฉีดวัคซีนในกับกลุ่มเด็ก อายุ 12-18 ปี ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม นี้ จำนวน 12,000 คน และจะดำเนินการครบในกลุ่มเด็กที่ได้รับการจัดสรรในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน นี้ ประกอบกับ อัตราการพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วจากการตรวจ ATK ด้วยตัวเองบริเวณด่านท่าฉัตรไชยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราเพียงร้อยละ 0.3% ซึ่งสามารถผ่อนคลายมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนในข้อมูลและมาตรการต่างๆที่จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันต่อไป