ภาคประชาชนร่วมจัดระเบียบหาดป่าตองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ภาคประชาชนร่วมจัดระเบียบหาดป่าตองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ที่ เทศบาลเมืองป่าตอง วิสาหกิจชุมชนร่มเตียงหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานวิสาหกิจคนไหม้ แทนคนเดิมที่หมดวาระลง โดยที่ประชุมมี มติ เลือก ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น หรือ “ปราบ กี่สิ้น” นั่งตำแหน่งประธานอีกสมัย

ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนร่มเตียงหาดป่าตองอีกสมัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางวิสาหกิจชุมชนร่มเตียงหาดป่าตอง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมมาโดยตลาด เช่นการเก็บขยะบริเวณชายหาด และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็จะยังคงเดินหน้าดุแลเรื่องของสังคม และเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นเดิม โดยจะเข้าไปทำสวน เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้น เช่นการปลูกผักบุ้งทะเลควบคู่ไปกับต้นไม้ โดยจะปลูกตามโซนของแนวร่มเตียง ที่มีการกำหนดไว้ 5 โซน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติส่วนเรื่องที่จะทำเพื่อวิสาหกิจ ชุมชนร่มเตียง คือ เรื่องของการขอปรับพื้นที่สำหรับร่มเตียง รวม ถึงนวดชายหาด โดยขอขยายพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งเดิมสามารถวางได้ 10 % ของพื้นที่ชายหาดทั้งหมด โดยช่วงไฮซีซันนี้อาจจะขอขยายพื้นที่ ให้สามารถวางร่มเตียงได้ 20 % เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ดร.ปรีชาวุฒิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาร้องเรียนต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางเก้าอี้นอกโซน เรื่องของหมอนวดชายหาด รวมถึงเรื่องของกลุ่มอาชีพที่ฉวยโอกาสมาประกอบอาชีพบริเวณชายหาดในยามค่ำคืน เรื่องเหล่านี้ก็จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหาดป่าตอง เพราะหาดป่าตองจะต้องเป็นชายหาดที่สวยงาม สะอาด และ ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและเพื่อเป็นการสร้างภาพลีกษณ์ที่ดีแก่หาดป่าตองและจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Subscribe