ภาครัฐลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

ทต.ราไวย์ พร้อม ผวจ.ภูเก็ต และกาชาดจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ซอยวาสนา ตำบลราไวย์นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมกำนันตำบลราไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ให้การต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในซอยวาสนา ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้บ้านพักอาศัย จำนวน 2 หลังทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบเงินช่วยเหลือ, นายอำเภอเมืองภูเก็ตและเทศบาลตำบลราไวย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม และนายจรุง เถาจันทร์ กำนันตำบลราไวย์มอบเสื้อผ้า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเร่งให้ความช่วยเหลือตามแนวทางปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินต่อไป

Subscribe